Kategoria: Piękny dom

Dom z klimatem

Wielokrotnie nie tylko w naszym kraju, ale również i na świecie mówi się, że wielkie murowane budynki nie mają duszy. Mówi się, że beton i murowane rzeczy nie zawsze w pełni oddają to, co się w nich znajduje i nie

ŁAŃCUCHY I CYKLE EKOLOGICZNE

W 1973 roku Amerykanie na wyżywienie wydatkowali sześć razy więcej energii, niż jest to potrzebne dla samego tylko metabolizmu człowieka. W USA stopień przyrostu ilości energii niezbędnej do wyżywienia jest wyższy od stopnia przyrostu ludności. Skłania to do poprowadzenia jeszcze