ZABIJANIE I KONCENTRACJA ENERGII

Prehistoryczny koczownik-myśliwy zdany jest na łaskę wielkich mocy energetycznych: ognia, powo­dzi, burz, suszy, dzikich zwierząt. Mając do dyspo­zycji zaledwie taką ilość energii, jaka niezbędna jest dla niego samego, nie może inwestować jej w utrzy­manie: organizacji społecznej, nawet najprostszej. Pozostaje mu tylko jedna możliwość: zbierać ener­gię rozproszoną w środowisku i wykorzystywać ją w miarę potrzeb, ponieważ nie ma sposobów, by zrobić jej zapasy. Wraz rolnictwem i metalurgią ludzkość wkracza w fazę koncentracji energii.Zboże i żywność magazynowane są w naczyniach z terakoty. Rury i kanały przewodzą energię. Piec koncentruje ciepło, wypala glinę, topi metale. Czło­wiek osiedla się w urodzajnych dolinach i oswaja energię słoneczną udoskonalając techniki rolnicze.

Witam Cię, mam na imię Kacper i chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Cię do lektury mojego bloga. Będę tu pisał o wszelakich informacjach i poradach, które tylko przyjdą mi na myśl odnośnie mieszkań 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)